• Người Bảo Vệ 2 Full
  The Protector 2 (2013)
  100 PhútHD

  Người Bảo Vệ 2 ...

  The Protector 2 (2013)
  100 Phút | HD

  <p><strong>Phim Người Bảo Vệ 2, nguoi bao ve 2, nguoi bao ve phan 2, </strong>: Một lần nữa, con voi Khăm l&agrave; con vật th&acirc;n thuộc của Prachya Pinkaew (Tony Jaa) đ&atilde; bị bắt c&oacute;c v&agrave; anh phải đ&aacute;nh bất cứ ai theo c&aacute;ch của m&igrave;nh để t&igrave;m thấy con voi của ...