• Nữ Hoàng Băng Giá

    Nữ Hoàng Băng Giá

    Frozen
    HD | HD

    <p>Nội Dung Phim Nữ Ho&agrave;ng Băng Gi&aacute; : Kể về c&ocirc;ng ch&uacute;a Anna đ&atilde; quyết định dũng cảm c&ugrave;ng ch&agrave;ng trai Kristoff thực hiện một chuyến đi đầy nguy hiểm trong điều kiện thời tiết băng gi&aacute; khắc nghiệt. Mục đ&iacute;ch của chuyến đi n&agrave;y ...