• Kẻ Thù Giấu Mặt - THVL1
  2015 - Trọn bộ
  Tập 17HD

  Kẻ Thù Giấu Mặt - ...

  2015 - Trọn bộ
  Tập 17 | HD

  Bộ Phim <a href="http://kenhphimnhanh.com/phim/ke-thu-giau-mat-thvl1-2015-tron-bo/z3120.html"><strong>Kẻ Thù Giấu Mặt</strong> THVL1</a> Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 là phim Việt Nam ...

 • Biệt Đội Tia Chớp - VTVCab5
  2015 - Trọn bộ
  Tập 84HD

  Biệt Đội Tia Chớp ...

  2015 - Trọn bộ
  Tập 84 | HD

  <p>Biệt Đội Tia Chớp - Vtvcab5 Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40&nbsp; Lưu Thi&ecirc;n Ph&uacute; l&agrave; một &ocirc;ng tr&ugrave;m bu&ocirc;n b&aacute;n ma t&uacute;y với quy ...

 • Vòng Tròn Tội Lỗi - HTV7
  2015 Trọn Bộ
  Tập 1HD

  Vòng Tròn Tội Lỗi ...

  2015 Trọn Bộ
  Tập 1 | HD

  <p>Bộ <a href="http://kenhphimnhanh.com/phim/vong-tron-toi-loi-2015-tron-bo/z3059.html">Phim <strong>Vòng Tròn Tội Lỗi</strong></a> Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 do đạo diễn Lý ...

 • Ông Trùm - THVL1
  2015 Trọn Bộ
  Tập 48HD

  Ông Trùm - THVL1

  2015 Trọn Bộ
  Tập 48 | HD

  <p style="text-align:justify"><a href="http://kenhphimnhanh.com/phim/ong-trum-thvl1-2015-tron-bo/z3034.html">Phim &Ocirc;ng Tr&ugrave;m</a> - THVL1 - Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 Mười ...

 • Săn Tội Phạm - LetsViet
  2015 - Trọn bộ
  Tập 11/11HD

  Săn Tội Phạm - ...

  2015 - Trọn bộ
  Tập 11/11 | HD

  Săn Tội Phạm - LetsViet Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 Tham gia vào “biệt đội thần thám” - nhóm 5 thành viên San Toi Pham Tap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gồm nhiều phần tử nổi loạn ...

 • Bí Mật Chôn Vùi - VTV Cần Thơ 1
  2015 - Trọn bộ
  Tập 23HD

  Bí Mật Chôn Vùi - ...

  2015 - Trọn bộ
  Tập 23 | HD

  <div class="content tab_cts"><div id="movie_description" class="entry movie_description"><p> <strong><b>Xem Phim Bí Mật Chôn Vùi</b></strong> VTV Cần Thơ 1 Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - ...

 • Thợ Săn Thành Phố - Letsviet
  Trung Quốc - 2015 ...
  Tập 40/40HD

  Thợ Săn Thành Phố ...

  Trung Quốc - 2015 ...
  Tập 40/40 | HD

  <p><em><a href="http://kenhphimnhanh.com/phim/tho-san-thanh-pho-letsviet-trung-quoc-2015-tron-bo/z2994.html">Thợ Săn Thành Phố - Letsviet</a> - <a href="http://kenhphimnhanh.com/phim/tho-san-thanh-pho-letsviet-trung-quoc-2015-tron-bo/z2994.html">City Hunter</a></em>&nbsp; Trung Quốc Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ...

 • Khai Não Cảnh Thám
  Paranormal Mind
  TrailerHD

  Khai Não Cảnh Thám

  Paranormal Mind
  Trailer | HD

  <p>Bộ <a href="http://kenhphimnhanh.com/phim/khai-nao-canh-tham-paranormal-mind/z3060.html">Phim <strong>Khai Não Cảnh Thám</strong></a> (16 tập cuối) Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 ...

 • Thiếu Nữ Toàn Phong - 2015
  Trọn Bộ
  Tập 32-ENDHD

  Thiếu Nữ Toàn Phong ...

  Trọn Bộ
  Tập 32-END | HD

  <p><strong>Thiếu Nữ To&agrave;n Phong</strong> tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 l&agrave; bộ phim dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n t&aacute;c của tiểu thuyết Thiếu nữ to&agrave;n phong (t&ecirc;n kh&aacute;c To&agrave;n phong B&aacute;ch Thảo) của Minh Hiểu Khu&ecirc;. Phim sẽ được ph&aacute;t ...

 • Biệt Đội Chống Khủng Bố 2
  CLIF 2
  Tập 20/20HD

  Biệt Đội Chống ...

  CLIF 2
  Tập 20/20 | HD

  <p>Bộ Phim <strong>Biệt Đội Chống Khủng Bố 2</strong> Đội Trọng &Aacute;n - Nghĩa Đảm H&ugrave;ng Cảnh 2 - Clif 2 phim l&agrave; những pha rượt đuổi ngoạn mục, những cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n đầy căng thẳng, c&aacute;c t&igrave;nh tiết được đẩy l&ecirc;n cao tr&agrave;o với bọn ...

 • Những Người Hùng Tái Sinh
  Heroes Reborn
  TesterHD

  Những Người Hùng ...

  Heroes Reborn
  Tester | HD

  <p>Bộ Phim <strong>Những Người H&ugrave;ng T&aacute;i Sinh</strong> kh&eacute;p lại ho&agrave;nh tr&aacute;ng loạt series cũ nay kh&aacute;n giả đam m&ecirc; loạt phim truyền h&igrave;nh viễn tưởng về những si&ecirc;u anh h&ugrave;ng được một phen l&oacute;a mắt khi đoạn trailer ngăn ngủi về ...

 • Nghịch Chiến Đường Tây - Sctv9
  2015 Trọn Bộ
  Tập 9HD

  Nghịch Chiến ...

  2015 Trọn Bộ
  Tập 9 | HD

  Nghịch Chiến Đường Tây | Sctv9 Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 là bộ phim tâm lý nói về xã hội ở hồng kong thập niên năm 70 , dân tình thông khổ, xã hội loạn lạc khắp nơi, di cư chayuj ...

 • Bụi Trần Phiêu Phiêu - VTV Cần Thơ
  2015 Trọn Bộ
  Tập 19HD

  Bụi Trần Phiêu ...

  2015 Trọn Bộ
  Tập 19 | HD

  Phim <strong>Bụi Trần Phiêu Phiêu | VTV Cần Thơ</strong> là <strong>Phim Việt Nam</strong> Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 pha trộn những tình tiết cổ trang cũng như hiện đại về ...

 • Chuyên Gia Gỡ Rối - SCTV9
  2015 Trọn Bộ
  Tập 17HD

  Chuyên Gia Gỡ Rối - ...

  2015 Trọn Bộ
  Tập 17 | HD

  Xem Phim Chuyên Gia Gỡ Rối SCTV9 Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  20 Tập Cuối Phim Bộ Hồng Kông 2015, một bộ phim nói về người chuyên gở rối cho xã hội nhưng lại mắt vào rắc rối. bộ phim ...

 • Sống Trong Tội Ác - HTV2
  Cruel City
  Tập 20/20HD

  Sống Trong Tội Ác - ...

  Cruel City
  Tập 20/20 | HD

  Xem Phim Sống Trong Tội Ác - HTV2 Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 26 Tập Cuối Phim Bộ Hàn Quốc 2015, một bộ phim với những tình huống gây cấn những pha hành động sống động của sứ sở kim ...

 • Câu Hỏi Số 5 - VTV3
  2015 Trọn Bộ
  Tập 3HD

  Câu Hỏi Số 5 - VTV3

  2015 Trọn Bộ
  Tập 3 | HD

  Xem Phim Câu Hỏi Số 5 vtv3 Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 30 Tập Cuối Phim Việt Nam 2015, một bộ phim với sự đầu tư cao về chất lượng. phim là cuộc đối đầu của Liệu Phong và đồng ...

 • Cuộc Chiến Cân Não - Mind Game
  2015 Trọn Bộ
  Tập 9HD

  Cuộc Chiến Cân Não ...

  2015 Trọn Bộ
  Tập 9 | HD

  <p>Phim <strong>Cuộc Chiến C&acirc;n N&atilde;o</strong> thuyết minh - Mind Game kể về trợ l&yacute; luật sư Lương Văn Kiệt với khả năng trời ph&uacute;, đ&atilde; gi&uacute;p tổ trọng &aacute;n lần lượt th&aacute;o gỡ những c&aacute;i bẫy ly kỳ hồi hộp đến nghẹt thở do tội phạm ...

 • Phía Sau Tội Ác - THVL1
  Phần 2 Trọn Bộ
  Phần 2 - Tập 28-endHD

  Phía Sau Tội Ác - ...

  Phần 2 Trọn Bộ
  Phần 2 - Tập 28-end | HD

  <p><strong><a href="http://xemphimhanhdong.vn/phim/phia-sau-toi-ac-thvl1-tron-bo/z2763.html">Ph&iacute;a Sau Tội &Aacute;c THVL1</a></strong> Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 , Tron Bo, Tap Cuoi, Long Tieng, Phia Sau Toi Ac THVL1 Tron bo, Phia Sau Toi Ac THVL1 VietSub, Phia Sau Toi Ac THVL1 HD, ...

 • Mạch Ngầm Vùng Biên Ải - VTV3
  2015 Trọn Bộ
  Tập 1/36HD

  Mạch Ngầm Vùng ...

  2015 Trọn Bộ
  Tập 1/36 | HD

  Xem Phim Mạch Ngầm Vùng Biên Ải Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 36 Tập Cuối Phim Bộ Việt Nam 2015, đạo diễn tài ba Bùi Huy Thuần vừa cho ra 1 bộ phim ca ngợi về người chiến sỹ bảo vệ biên ...

 • Bùng Nổ - SCTV9
  2015 Trọn Bộ
  Tập 25/25HD

  Bùng Nổ - SCTV9

  2015 Trọn Bộ
  Tập 25/25 | HD

  <p style="text-align:justify">B&ugrave;ng Nổ sctv9 Tập 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 tập 25 cuối l&agrave; một bộ phim h&agrave;nh động của Hồng K&ocirc;ng được sản xuất bởi VTVB ...

12345