• Tiếu Ngạo Giang Hồ - 2001
  Trọn Bộ
  Tập 40/40HD

  Tiếu Ngạo Giang Hồ ...

  Trọn Bộ
  Tập 40/40 | HD

  <p>Tiếu ngạo giang hồ 2001 - Tập 1-2-3-4-5 -6-7-8-9 10-11-12 -13-14-15 -16-17-18 -19-20-21 -22-23-24 -25-26-27 -28-29-30 -31-32-33 -34-35-36 -37-38-39 -40-41-42-43&nbsp; l&agrave; c&acirc;u chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa c&aacute;c phe ph&aacute;i trong v&otilde; l&acirc;m Trung nguy&ecirc;n để gi&agrave;nh được b&iacute; ...

 • Phía Sau Tội Ác - THVL1
  Trọn Bộ
  Tập 17HD

  Phía Sau Tội Ác - ...

  Trọn Bộ
  Tập 17 | HD

  <p><strong><a href="http://xemphimhanhdong.vn/phim/phia-sau-toi-ac-thvl1-tron-bo/z2763.html">Ph&iacute;a Sau Tội &Aacute;c THVL1</a></strong> Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 , Tron Bo, Tap Cuoi, Long Tieng, Phia Sau Toi Ac THVL1 Tron bo, Phia Sau Toi Ac THVL1 VietSub, Phia Sau Toi Ac THVL1 HD, ...

 • Bậc Thầy Mất Tích
  Missing Noir M
  Tập 4HD

  Bậc Thầy Mất Tích

  Missing Noir M
  Tập 4 | HD

  <p style="text-align:justify"><strong><em>Nội dung <a href="http://kenhphimnhanh.com/phim/bac-thay-mat-tich-missing-noir-m/z2842.html">phim Bậc Thầy Mất T&iacute;ch</a></em></strong> Bộ phim sẽ xoay quanh Gil Soo Hyun (Kim Kang Woo) v&agrave; Oh Dae Young (Park Hee Soon). Nh&oacute;m n&agrave;y tập trung ...

 • Sát Thủ Trả Thù
  Vengeance Of An Assassin
  86 PhútHD

  Sát Thủ Trả Thù

  Vengeance Of An Assassin
  86 Phút | HD

  <p>Phim S&aacute;t Thủ Trả Th&ugrave; - Vengeance Of An Assassin : Một s&aacute;t thủ quay trở lại trả th&ugrave; ch&iacute;nh tổ chức của m&igrave;nh khi ph&aacute;t hiện ra anh đ&atilde; bị họ phản bội</p>

 • Kungfu Người Máy
  Kikaider The Ultimate ...
  108 PhútHD

  Kungfu Người Máy

  Kikaider The Ultimate ...
  108 Phút | HD

  <p>Kungfu Người M&aacute;y - Kikaider The Ultimate Human Robot : Bốn mươi năm sau khi Kikaida chiếm được tr&aacute;i tim của một thế hệ người h&acirc;m mộ Hawaii, c&aacute;c si&ecirc;u anh h&ugrave;ng của Nhật Bản trở lại trong một phi&ecirc;n bản mới của loạt phim truyền h&igrave;nh năm 1970</p>

 • Đại Thủy Chiến
  The Admiral: Roaring ...
  124 PhútHD

  Đại Thủy Chiến

  The Admiral: Roaring ...
  124 Phút | HD

  <p>ROARING CURRENTS (t&ecirc;n tiếng Việt: ĐẠI THỦY CHIẾN) l&agrave; bộ phim h&agrave;nh động, d&atilde; sử dựa tr&ecirc;n những sự kiện c&oacute; thật về trận thủy chiến xảy ra v&agrave;o những ng&agrave;y cuối th&aacute;ng 10 năm 1597 ở Myeongryang, Triều Ti&ecirc;n</p>

 • Huyền Thoại Thánh Vực
  Saint Seiya Legend Of ...
  93 PhútHD

  Huyền Thoại Thánh ...

  Saint Seiya Legend Of ...
  93 Phút | HD

  <p>Huyen Thoai Thanh Vuc - Saint Seiya Legend Of Sanctuary : Những Th&aacute;nh đấu sĩ l&agrave; những nh&agrave; v&ocirc; địch lu&ocirc;n đem lại hy vọng. Họ xuất hiện v&agrave;o những l&uacute;c c&aacute;i &aacute;c đang đe dọa thế giới. Trong c&acirc;u chuyện n&agrave;y, sau nhiều năm kể từ khi Cuộc ...

 • Truy Tìm Nội Gián
  Who Is Undercover
  86 PhútHD

  Truy Tìm Nội Gián

  Who Is Undercover
  86 Phút | HD

  <p>Bộ phim Truy T&igrave;m Nội Gi&aacute;n&nbsp; -&nbsp; Who Is Undercover : được dựng theo bối cảnh hổn loạn của Thượng Hải v&agrave;o những năm 1937</p>

 • Những Chàng Trai Nguy Hiểm
  Dangerous Boy
  111 PhútHD

  Những Chàng Trai Nguy ...

  Dangerous Boy
  111 Phút | HD

  <p>Bộ phim Những Ch&agrave;ng Trai Nguy Hiểm xoay quanh những m&acirc;u thuận v&agrave; cuộc chiến giữa 2 băng nh&oacute;m của c&aacute;c học sinh một trường trung học</p>

 • Không Tin Được Ai
  No one can be trusted
  87 PhútHD

  Không Tin Được Ai

  No one can be trusted
  87 Phút | HD

  <p>​Bộ phim kh&ocirc;ng tin được ai&nbsp; - No one can be trusted : l&agrave; một trong bốn phần của movie The Youth được c&ocirc;ng chiếu tại rạp trong năm vừa qua. Movie n&agrave;y gồm bốn phần nhỏ l&agrave; 4 c&acirc;u chuyện độc lập kh&aacute;c nhau. Đ&acirc;y l&agrave; bộ phim đầu ti&ecirc;n ...

 • Đấu Trí Núi Uy Hổ
  The Taking Of Tiger ...
  140 PhútHD

  Đấu Trí Núi Uy Hổ

  The Taking Of Tiger ...
  140 Phút | HD

  <p>Phim Đấu Tr&iacute; N&uacute;i Uy Hổ - The Taking Of Tiger Mountain : M&ugrave;a đ&ocirc;ng năm 1947, ph&acirc;n đội 203 thuộc li&ecirc;n qu&acirc;n D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng Bắc dưới sự chỉ huy của thủ trưởng Thiếu Kiếm Ba, tiếp nhận mệnh lệnh của thượng cấp bảo vệ an to&agrave;n cho ...

 • Sòng Bạc Ma Cao 2
  From Vegas To Macau 2
  107 PhútHD

  Sòng Bạc Ma Cao 2

  From Vegas To Macau 2
  107 Phút | HD

  <p>S&ograve;ng Bạc Ma Cao 2 -&nbsp;From Vegas To Macau 2 : T&agrave;i tử gạo cội v&agrave;o vai Thạch Nhất Ki&ecirc;n &ndash; tay chơi bạc kh&ocirc;ng c&oacute; địch thủ. Anh được mời tham gia một cuộc truy qu&eacute;t tội phạm quy m&ocirc; lớn. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y, Nhất ...

 • Tuyết Yêu Ma Linh
  Zhongkui
  112 PhútHD

  Tuyết Yêu Ma Linh

  Zhongkui
  112 Phút | HD

  <p>Phim Tuyết Y&ecirc;u Ma Linh -&nbsp;Zhongkui : Th&agrave;nh Hồ Đ&ocirc;, một th&agrave;nh trấn ph&iacute;a nam của Đường Triều, Chương Quỳ dưới sự chỉ đạo của Trương Đạo Ti&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh trảm y&ecirc;u sỵ, trấn giữ Hồ Đ&ocirc;. Để bảo vệ d&acirc;n ...

 • Siêu Trộm Trổ Tài
  The Technicians
  115 PhútHD

  Siêu Trộm Trổ Tài

  The Technicians
  115 Phút | HD

  <p>Nội dung phim Si&ecirc;u Trộm Trổ T&agrave;i - The Technicians : xoay quanh một nh&oacute;m trộm si&ecirc;u cấp do Ji Hyuk đứng đầu, phi vụ lần n&agrave;y m&agrave; họ phải đối mặt đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; số tiền trị gi&aacute; hơn 150 triệu USD từ tay một băng nh&oacute;m x&atilde; ...

 • Thiên Nhãn - SCTV9
  Trọn Bộ
  Tập 20HD

  Thiên Nhãn - SCTV9

  Trọn Bộ
  Tập 20 | HD

  <p>Bộ phim&nbsp;<strong><em><a href="http://xemphimhanhdong.vn/phim/thien-nhan-sctv9-tron-bo/z2753.html">Thi&ecirc;n Nh&atilde;n SCTV9 </a>Tập 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30</em></strong> t&acirc;m l&yacute;, t&igrave;nh cảm x&atilde; hội Hồng K&ocirc;ng ...

 • Bản Năng Thép - Lets Viet
  Trọn Bộ
  Tập 36-ENDHD

  Bản Năng Thép - Lets ...

  Trọn Bộ
  Tập 36-END | HD

  <p>Bộ phim <strong><a href="http://xemphimthaudem.com/phim/ban-nang-thep-lets-viet-tron-bo_2692.html">Bản Năng Th&eacute;p</a> - Lets Viet</strong> <strong>Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30</strong> xoay quanh vụ thảm &aacute;n b&iacute; ẩn xảy ra tại gia ...

 • Bình Minh Trên Ngọn Lửa - THVL1
  Trọn Bộ
  Tập 31-ENDHD

  Bình Minh Trên Ngọn ...

  Trọn Bộ
  Tập 31-END | HD

  <p>Xem phim <a href="http://xemphimthaudem.com/phim/binh-minh-tren-ngon-lua-thvl1-tron-bo_2698.html"><strong>B&igrave;nh Minh Tr&ecirc;n Ngọn Lửa</strong></a>&nbsp;- THVL1 (36/36 tập cuối ) 2015&nbsp;l&agrave; một bộ phim truyền h&igrave;nh t&acirc;m l&yacute; h&igrave;nh sự do Việt Nam sản xuất kể ...

 • Giáo Sư Lưu Manh - THVL2
  Trọn Bộ
  Tập 49HD

  Giáo Sư Lưu Manh - ...

  Trọn Bộ
  Tập 49 | HD

  <p>Bộ <em><strong>Phim Gi&aacute;o Sư Lưu Manh | Thvl2</strong></em> tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 l&agrave; một bộ phim t&acirc;m l&yacute; t&igrave;nh cảm xưa ơi l&agrave; xưa của điện ảnh Hong Kong, phim thuộc dạng phim hiếm c&oacute; trong thời đại ng&agrave;y nay, nội ...

 • Biệt Đội Cánh Cụt Vùng Madagascar
  Penguins Of Madagascar
  Full HDHD

  Biệt Đội Cánh ...

  Penguins Of Madagascar
  Full HD | HD

  <p>Biet Doi Canh Cut Vung Madagascar - Trong The Penguins of Madagascar, bộ tứ c&aacute;nh cụt tham gia v&agrave;o một một lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ t&ecirc;n l&agrave; The North Wind. C&ugrave;ng với Classified, họ cố gắng để ngăn chặn con bạch tuộc gian &aacute;c Dave (John Malkovich) đang &acirc;m mưu giết chết ...

 • Băng Đảng Tokyo
  Tokyo Tribe
  Full HDHD

  Băng Đảng Tokyo

  Tokyo Tribe
  Full HD | HD

  <p>Băng Đảng Tokyo - Năm năm sau khi c&aacute;c cuộc bạo loạn Shibuya, c&aacute;c bộ lạc của Tokyo đ&atilde; được một khoảng thời gian tương đối h&ograve;a b&igrave;nh, cho đến khi Kim v&agrave; hai th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Musashino Saru x&acirc;m nhập v&agrave;o l&atilde;nh thổ của ...

12345